Ogrodzenie działki lub terenu za pomocą urządzenia bądź materiału ochronnego (np. płotu, muru, żywopłotu itp.) przez dziesięciolecia ulegało ciągłym transformacjom. Miało na celu ochronę przed dostępem osób trzecich lub zwierząt i jednocześnie stanowiło estetyczny element zagospodarowania działki.

Obecnie jednym z powszechnie stosowanych rodzajów ogrodzeń są ogrodzenia panelowe. Przeważnie ich budowa złożona jest z płyty betonowej prefabrykowanej, łącznika betonowego, słupków ocynkowanych, obejm i paneli zgrzewanych. Łatwość i szybkość w montażu, a jednocześnie estetyka i odporność na korozje sprawiła, że stosowane są przy niemalże wszystkich typach obiektów lub budynków użyteczności publicznej, jakie można spotkać zarówno w dużych miastach jak i w mniejszych miejscowościach.

Przykładem mogą być szkoły, instytucje, osiedla zamknięte, tereny budowy, a także posesje. W skład takich ogrodzeń wchodzą również bramy wjazdowe, przesuwne i dwuskrzydłowe oraz furtki.

Przy budowie ogrodzenia warto zadbać o kilka szczegółów m.in. :

-wyznaczenie osi ogrodzenia w terenie (wyznaczenie osi i lokalizacja słupków w odpowiednim rozstawie uzależnionym od wymiarów paneli ogrodzeniowych);
-ustalenie lokalizacji słupków stalowych;
-wyrównanie terenu (oczyszczenie terenu z pozostałości drzew, gruzów i innych przeszkód);
-wymiary ogrodzenia (wymierzanie powinno się rozpoczynać od słupków narożnych i początkowych);
-przygotowanie fundamentów pod słupki;
-ustawianie i montaż słupków (słupki w wykopanych dołkach powinny znajdować się centralnie, a następnie zostać ustabilizowane betonem B15 lub gotową zaprawą cementową);
-zalewanie fundamentów betonem;
-montaż paneli do słupków stalowych (po dokładnym związaniu betonu przystąpienie do montażu paneli za pomocą obejm).

ogrodzenia Szczecin

Nie należy także zapominać o warunkach, jakie powinno spełniać dane ogrodzenie, a mianowicie :

-ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt;
-umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione;
-bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki;
-furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich;
-szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

http://xn--bulwarwka-b7a.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/ogrodzenia-panelowe.jpghttp://xn--bulwarwka-b7a.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/ogrodzenia-panelowe-150x150.jpgredakcjadom i mieszkaniedom,ogrodzeniaOgrodzenie działki lub terenu za pomocą urządzenia bądź materiału ochronnego (np. płotu, muru, żywopłotu itp.) przez dziesięciolecia ulegało ciągłym transformacjom. Miało na celu ochronę przed dostępem osób trzecich lub zwierząt i jednocześnie stanowiło estetyczny element zagospodarowania działki. Obecnie jednym z powszechnie stosowanych rodzajów ogrodzeń są ogrodzenia panelowe. Przeważnie ich budowa...portal informacyjny - wiadomości wydarzenia informacje opinie